fbpx
Vrácení daní ze Švýcarska

Pokud obdržíte daňovou refundaci ve výši 665 CHF a méně, zaplatíte za daňové přiznání pouze 86 CHF. Administrativní poplatek za zpracování švýcarského daňového přiznání jinak činí 13 % z finální daňové refundace.

Nevíte, zda máte nárok na vrácení daní ze Švýcarska? Nejste si jistí, na jaké daňové úlevy můžete ve Švýcarsku dosáhnout? Již jste od švýcarského daňového úřadu obdrželi formuláře pro vyplnění daňového přiznání?

Zašlete nám výplatní dokument Lohnausweis, uveďte typ povolení k pobytu (B, C, Ci, G či L) a zdarma Vám vystavíme předběžnou kalkulaci případné daňové refundace.

Pokusíme se pro Vás zajistit co nejvíce odpočtů na dani. Pomůžeme Vám podat daňové přiznání, případně sepíšeme odvolání, pokud úřad vše neuzná.

Každý z 26 švýcarských kantonů a asi 2250 obcí má svou vlastní daňovou legislativu, takže i daňové sazby jsou v každém kantonu jiné. Každý daňový poplatník je povinen si podat přiznání daně každý rok. Daňový rok ve Švýcarsku odpovídá kalendářnímu roku a datum pro podání daňového přiznání se liší kanton od kantonu. Například v Curychu je stejně jako v Ženevě lhůta pro předložení daňového přiznání do 31. března, ale pro kanton Zug platí nejzazší termín do 30. dubna. Daňová sazba ve Švýcarsku je sice progresivní, je omezena ústavou, takže maximální daňová sazba je 11,5 % ze základu daně. Také zde existuje systém rodinného zdanění, což znamená, že příjmy manželů, popřípadě i dětí se zdaňují dohromady.

Švýcarským rezidentem se stáváte už ve chvíli, kdy ve Švýcarsku máte bydliště nebo zde minimálně 30 dní pobývá a zároveň vykonává výdělečnou činnost nebo pokud ve Švýcarsku nejste výdělečně činní, ale zdržuje se zde déle než 90 dní. Pokud jste tedy rezidenti, máte vyřízené povolení k pobytu typu C nebo jste si vzali Švýcara či Švýcarku, není Vám daň z příjmů strhávána ze mzdy, ale musíte si každý rok podat daňové přiznání. Ostatním, kteří nespadají do těchto kategorií, je daň strhávána přímo z příjmu každý měsíc, ale mohou si místo daňového přiznání zažádat o úpravu daně v případě, že měli náklady na vzdělání, finančně podporovali člena rodiny, jsou dárci nebo měli náklady při péči o dítě. Důvodů pro úpravu daně je mnoho, proto nás neváhejte kontaktovat, abychom společně zjistili, zda se vás tato možnost netýká. V takovém případě byste měli nárok na vrácení švýcarských daní.

Zvláštní daní platnou ve Švýcarsku je daň z nenastoupení vojenské služby. Ačkoli má Švýcarsko historii vojensky neutrální země, všichni švýcarští občané mužského pohlaví mají branou povinnost (vyjma invalidů). Mohou ji vykonávat jako vojáci v armádě nebo formou náhradní vojenské služby. Pokud zcela nebo z části nedostojí branné povinnosti, musí každoročně platit dodatečnou daň z nenastoupení vojenské služby.  Daňová sazba je ve výši 3 % ze zdanitelného příjmu a platí se až do 30. roku věku. Ženy mohou sloužit dobrovolně.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Spolupracujeme s evropskými finančními úřady