fbpx

ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANĚ VAŠEHO SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
SPOLEČNOSTI FairTaxes4you s.r.o.

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018

Tato pravidla přijala společnost FairTaxes4you s.r.o. se sídlem na adrese Húskova 226/4, 779 00, Olomouc – Nové Sady, Česká republika (dále jako „Společnost“).

Společnost FairTaxes4you chápe vaše obavy o ochranu osobních údajů, které poskytnete prostřednictvím internetových stránek společnosti FairTaxes4you (dále jen „Internetové stránky“). Tato pravidla poskytují informace o tom, jaký typ údajů na internetových stránkách shromažďujeme a sledujeme, jak tyto údaje využíváme a s kým je sdílíme. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o výpis evidovaných osobních údajů, jejich opravu či výmaz.

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Společnost shromažďuje dva druhy informací od uživatelů internetových stránek: „Osobní údaje“ (cokoli, co vás umožňuje identifikovat jako osobu, a to buď samo o sobě nebo ve spojení s dalšími informacemi) a „Souhrnné údaje“ (údaje nepřiřaditelné konkrétní osobě a anonymní data).

Osobní údaje (jako je jméno, příjmení, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) jsou shromažďovány, poskytnete-li je dobrovolně prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách, např. při žádosti o informace o produktech nebo pro využití speciálních akcí na Internetových stránkách.

Další informace, které mohou být osobními údaji (jako je typ prohlížeče, operační systém, IP adresa, otevíraná stránka našeho webu a doba strávená prohlížením stránek) analyzujeme pomocí analytických služeb. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

JAK VYUŽÍVÁME ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto Internetových stránek nebudou užívány k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto pravidlech. Informace, které poskytnete, můžeme využít:

(a) k odpovědi na Váš konkrétní dotaz. Například obrátíte-li se na nás s daňovým dotazem, použijeme vaše kontaktní údaje a daňové informace, abychom záležitost vyřešili;

(b) k zasílání dodatečných marketingových materiálů týkajících se Společnosti, podle vaší volby. Takové materiály vám budeme zasílat pouze v případě, že označíte příslušnou volbu na některém místě Internetových stránek, kde se k jejich odběru přihlásíte (princip „double opt - in“);

(c) pro analýzu, správu a zdokonalování Internetových stránek;

(d) pro marketingové účely.

PRÁVO NA INFORMACE, OPRAVU A VÝMAZ

Vaším právem je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů. K takovéto žádosti budeme potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tato informace náleží. Ve vaší žádosti proto uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit, budeme rádi, pokud nás budete o případných změnách informovat. Pokud zjistíte, že naše údaje o vás nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění Klientské smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.

ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA EMAIL

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, akčních nabídek produktů a upozornění na blížící se daňový termín, budeme vaši emailovou adresu používat výhradně k těmto účelům. Takto získanou emailovou adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se rozhodnete, že již nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete svůj souhlas odvolat ve spodní hlavičce obdrženého emailu a budete tak vyřazeni z databáze pro obesílání.

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na sídlo naší společnosti

FairTaxes4you s.r.o.
Húskova 226/4
779 00 Olomouc

JAK CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Bezpečnost údajů, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. S cílem omezit riziko náhodného zničení nebo ztráty a neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům jsme zavedli technologie a bezpečnostní pravidla a postupy přiměřené povaze takových údajů.

Společnost využívá bezpečnostní postupy a opatření, která považuje za přiměřená úrovni osobních údajů, které jí klienti a zaměstnanci poskytnou. Cílem společnosti je zabránit neoprávněnému přístupu, zachovávat správnost dat, zajistit vhodnost užití údajů a využívat profesionální standardy svého odvětví na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění údajů zpracovávaných Společností v souvislosti s jejími službami.

Společnost očekává od svých poskytovatelů služeb, kteří mají přístup k osobním údajům nám svěřeným našimi klienty nebo zaměstnanci pro účely poskytování služeb Společnosti, že budou dodržovat zde uvedené Zásady ochrany soukromí, přistupují-li k údajům klientů nebo zaměstnanců, a považuje závazek poskytovatele služeb chránit soukromí a bezpečnost informací za faktor při rozhodování o tom, se kterými poskytovateli služeb bude obchodně spolupracovat.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 7 let u návštěvníků našich internetových stránek, kteří se stali našimi klienty – využili některého z našich produktů. Tato lhůta je rozhodnutím zahraničních finančních úřadů. Ty nás mohou i po několika letech oslovit s poskytnutím osobních údajů našich klientů. Po uplynutí lhůty 7 let budou údaje smazány v případě, že už s klientem nejsme v aktivním kontaktu, tj. již nevyužívá žádný z našich produktů.

Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek, kteří se nestali našimi klienty, ale prostřednictvím některého z online formulářů nám poskytli některé osobní údaje, budou uchovávány po dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty budou smazány.

KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel mailingového nástroje
  • poskytovatelé softwaru pro analýzu dat
  • poskytovatel poštovních služeb
  • poskytovatelé hostingu
  • poskytovatel účetního programu
  • překladatelé
  • daňoví poradci a jejich asistenti
  • účetní

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY

Doporučujeme, abyste pokaždé, když navštívíte naše internetové stránky, navštívili i tuto stránku, protože pravidla podle potřeby a změny legislativy aktualizujeme a zveřejňujeme zde nová. Veškeré změny vstupují v platnost okamžikem zveřejnění a vaše další užití těchto stránek je považováno za výraz souhlasu s nimi.